9 januari 2017

Staropramen och Cat´s in the Well

Staroramen 3,5%

Staropramen är en pilsner från Prag och importeras av Carlsberg. Staropramen går med andra ord att få tag i precis överallt. Man väljer själv om detta är praktiskt eller tråkigt.

Skummet är tätt och långvarigt. Färgen är halmgul. Ölet doftar svagt av honung. Smaken av knäckebröd gör sällskap med en välbalanserad och aromatisk beska.

Staropramen är tjeckiska och betyder "den gamla brunnen".

Cat´s in the well

Cat´s in the Well är engelska och betyder "katten är i brunnen". Det är också den låt som avslutar skivan Under the Red Sky från 1990.  Albumet tillägnas Dylans fyraåriga (och då halvt hemliga) dotter, vilket i efterhand har setts som förklaring till att många av skivans texter alluderar på ramsor från Mother Goose; en klassisk samling med barnkammar-rim där man bland annat hittar Ding Dong Bell:

Ding, dong bell
Pussy´s in the well
Who put her in
Little Johhny Flynn
Who pulled her out?
Little Tommy Stout
What a naughty boy was that
To try to drown poor pussy cat
Who nerver did him any harm
But killed all the mice in the farmers barn.

I Bob Dylans Cat´s in the Well saknas det dock ett egentligt narrativ samtidigt som mängden karaktärer - såväl tvåbenta som fyrfota - utökats betydligt. Katten i brunnen representerar här snarare ett slags sakernas tillstånd och alla händelser som beskrivs skulle lika gärna kunna ske samtidigt som efter varandra. 

Varje vers inleds med satsen "The cat´s in the well..." i kombination med ytterligare en huvudsats som ibland har med katten att göra och ibland inte.  Denna rad upprepas sedan  ytterligare en gång; en form som är typisk både för många av ramsorna i Mother Goose liksom för den traditionella bluesen. Musiken är pigg och svängig med lite cajun-stuk och den uppsluppna stämningen kontrasterar starkt mot den ångestfyllda belägenhet som katten befinner sig i redan från start:

The  Cat´s in the well,  the wolf is looking down
The  Cat´s in the well,  the wolf is looking down 
His got his big brushy tail dragging all over the ground. 

Ingen hjälp finns heller att få och sången fortsätter: 

Cats in the well  the gentle lady is asleep.
Cats in the well  the gentle lady is asleep. 
She ain´t hearing a thing  the silence is a-sticking her deep.

Hittills har texten inte stuckit iväg särskilt långt från barnkammar-ramsan, men i bryggan som följer blir uttrycket med ens  helt annorlunda. Det beror dels på ordvalet och dels det faktum att sångaren inte bara observerar det som sker, utan även värderar det.

The cat´s in the well and grief is showing its face 
The world is being slaughtered and it´s  such a bloody disgrace.

Därefter ändrar Cat´s in the well återigen karaktär. Samtidigt som den fortsätter att travestera  Mother Goose så påminner persongalleri, stämning och tematik nu om klassikern Tombstone Blues - om än i väldigt koncentrerad form:

The cat´s in the well and the horse is going bumpety bump 
Back alley Sally i doing the American jump 

The Cat´s in the well and Papa´s reading the news  
His hair´s falling out and all of his daughers need shoes 

The cat´s in the well and the barn is full of bull 
The night is so long and the table is so full

The cat´s in the well and the servant is at the door
The drinks are ready and the dogs are going to war


The cat´s in the well and the leaves are starting to fall
Goodnight, my love, may the Lord have mercy on us all

Är pappan med tidningen och de barfota döttrarna samma daddy som i  Tombstone Blues var "in the alley looking for the fuse"?  Kanske var det till och med samma gränd  som Sally nu står och hoppar i? Kan det till och med vara "the reincarnation of Paul Revere´s horse" som låter "bumpety bump". I Tombstone Blues var det visserligen bara den fabriksarbetande  mamman som saknade skor, men läget har kanske försämrats. 

Det är en värld stadd i sönderfall. Att det finns ett överflöd av allt från bull (-shit) i ladan till mat på bordet hindrar inte den stackars pappan från att tappa håret. Är "the servant" vid dörren en butler (med drinkfatet förberett) eller är det kronofogden? Utsikterna är mörka och lyssnaren lämnas helt sonika med ett godnatt och en tom förhoppning om guds nåd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar