12 maj 2017

ICA Selection: IPA och Braggin'


ICA Selection: IPA 3,5%

I början av året blev det rubriker när ICA återkallade en batch av sitt egna öl som de själva beskrev som explosivt. Tyvärr syftade nog epitetet på de defekta flaskorna snarare än smakupplevelsen för det här är tyvärr inget vidare,

Doften är svagt fruktig. Färgen är gul med en (förhoppningsvis planerad) jästfällning. Skummet är klent. Ölet är behagligt kolsyrat, men smaken är verkligen inget vidare. Bröd och konservburk. Eftersmaken domineras av en kemisk ton som jag har svårt att placera. Vilket jag kanske skall vara glad för.

ICA Selecion består av en serie öl som här provas i kombination med det hyfsat färska trippelalbumet Triplicate. Tre öl med samma grafiska profil, tre skivor i samma konvolut.

Braggin'

Bob Dylans pågående projekt med att stöpa om gamla 1930- och 40-tals schlagers påminner om en sån där pinscreen-tavla som fanns i vart hem under 90-talet. En ram med tusentalet metallpinnar läggs över valfritt objekt. Beroende på hur pinnarna trycks in framträder objektet i en stiliserad 3D-version. På samma sätt förhåller sig det med det femtiotal låtar som Dylan gett ut mellan 2015 och 2017. Genom att studera vad som valts och vad som valts bort försöker man få syn på konstnären själv.

Ta till exempel Braggin' från Triplicate-skivan Devil Dolls vars text är utformad som en humoristisk anklagelseakt mot en man som skryter om sina bedrifter samtidigt som hus och hem förfaller omkring honom. Låten sticker dessutom ut ytterligare genom ett tight storbandsarrangemang som för tankarna till  Glen Miller och Tommy Dorsey. Låt oss för en stund spekulera kring varför Bob Dylan - av alla de tusentals sånger som utgör the American songbook - fastnat för just Braggin'.

Ytligt sett uppvisar texten många av de fonetiska och språkliga egenheter som kännetecknar Dylans egna texter. I-ljudet i ing-ändelserna är trycksvagt vilket i sin tur tillåter de tonande velara nasala ng-ljuden att bli tjockare och ta större plats. Därtill kommer flera vokalinskott där ett a-ljud placeras i början av verbet:


Braggin' 
Wastin' all your time just braggin' 
When ya should be busy 
Plowin' and a-plantin'
You stand there a-rantin'
Get no harvest tootin' your horn

Förutom att det skapar en känsla av talspråklig autenticitet så ger detta också betydligt större möjligheter att foga samman och  och trycka ihop ord och stavelser. Man behöver inte lyssna särskilt länge för att se att ordleken i Braggin' är släkt både med Mr. Tambourine Man (Though you might hear laughin', spinnin' swingin' madly across the sun)  och Don´t Think Twice It´s All Right (I´m a-thinkin' and a-wond'rin' all the way down the road). Kanske fastnade Dylan för Braggin´ av rent språkliga skäl.

En annan anledning till valet av Braggin' kan vara att beskrivningen av den högljudde skrävlaren paradoxalt nog går att överföra till Dylans egna tystlåtna och sammanbitna persona. Den självförhärligande skrytmånsen i texten som aktivt och medvetet förvanskar bilden av sig själv utgör visserligen en slags antites till Dylan själv, men detta betyder inte att det saknas beröringspunkter. I Dylans fall har ju avståndet mellan artisten och privatpersonen utgjort en outtömlig källa till såväl fascination och spekulation. Kanske fastnade Dylan för Braggin' på grund av dess träffsäkra skildring av det spänningsfält som finns mellan myt och verklighet.

Braggin' bout your fishin' 
'Bout your horseshoe pitchin'
Bet you always keep the score
Talkin' 'bout your meddle
That's the kind they peddle
Down at the five and ten cents store

Om man vidgar perspektivet ytterligare skulle en tredje anledning kunna vara politisk. Sommaren 2015 inledde  Donald Trump sin valkampanj och hösten 2016 stod han som vinnare i det amerikanska presidentvalet. Såväl presidentvalskampanjen som tiden fram till det formella övertagandet av presidentposten i december 2016, präglades av ett dittills oöverträffat skrytande - inte bara om vad som hade uträttats utan även om vad som skulle uträttas.

Braggin'
Folks ain't got no use for braggin'
If your fields are greener
Folks will hear about it
You don't have to shout it
Fields were green before you were born


Kanske valde Dylan låten Braggin´ för att på ett diskret sätt säga att inget är nytt under solen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar