Tillverkningsprocess

Ölprovningen

Jag provar bara en sort  per  provningstillfälle vilket såklart blir en smula svajigt. Till en början tänkte jag använda mig av ett standardiserat kontrastöl (typ Heineken) när jag provade ljus lager - den  i särklass vanligaste  3,5:an. Detta kändes dock lite väl pretentiöst.

JVC RV-NB 100
I regel används två stycken glas; ett som fotograferas och ett som man kan svirvla och köra ner näsan i. Jag försöker att få provningen hyfsat utdragen i tid så att ölet kan provas både kylskåpskallt, svalt och rumstempererat.

Då jag för det mesta skriver sena kvällar så är bedömningen av färg lite vansklig. För att simulera dagsljus använder jag en lysrörslampa från Biltema.

Låtlyssnandet

Pioneer DEH 150
Lyssningen görs på en JVC RV-NB100 stående i köket. Tyvärr på alltför låg volym på grund av sovande barn. Ibland görs också visst förarbete i bilen (Ford Focus herrgårdsvagn årsmodell 2007 med en död högtalare i vänster bakdörr). Därvid används en Pioneer DEH 150.

Vid oklarheter kring texter så konsulteras i första hand Bob Dylan lyrics 1962-2001, därefter sidan www.bobdylan.com


Teori

Tolkningarna och analyserna på folkobob följer ingen speciell teori; de kan vara biografiska, politiska, teologiska, psykodynamiska, dekonstruerande eller genusteoretiserande. Väl underbyggda eller mer spekulativa. Angreppsvinkeln beror helt på på låt och dagsform.


Heteroperspektiv eller inte...

En stor del av Dylans produktion handlar som bekant om kärleksrelationer. Ibland - men långt ifrån alltid - framgår det av texten att kärleksobjektet är en kvinna liksom det ibland är tydligt vilket kön sångjaget tillhör. Trots att en stor del av Dylans texter alltså lika gärna skulle kunna gå att läsa som en skildring av homosexuell kärlek så brukar jaget ändå bli en man och duet en kvinna. Detta bottnar förstås både i tradition och konvention, men också i det faktum att sången är skriven och framförd av den öppet heterosexuelle mannen Bob Dylan.

Men även om om heteroperspektivet understöds av ett biografiskt perspektiv så begränsar den samtidigt andra analytiska möjligheter. folkobob är medveten om problematiken, men väljer ändå oftast en heteroläsning av texten. Detta beror dels på min egna förförståelse och dels på rent stilistiska fördelar. Personliga pronomen som han och han är helt enkelt lättare att använda och variera än könsneutrala diton som lustobjekt, sångjag och "den andra".

Bob Dylan Lyrics 1962-2001


Vers, strof eller rad?

Inom lyrikanalys används strof för att beskriva ett sammanhållet textstycke medan  enstaka rader i ett sådant stycke benämns som vers. I pop och rock-musik är det tvärtom vilket innebär att versen syftar  på ett sammanhållet textstycke. Vidare används i pop och rock begreppet refräng hellre än det något arkaiska omkväde.

I folkobob försöker jag att använda  vers på samma sätt som det används i pop och rockmusiken. För att förtydliga använder jag därför ibland bastarden versrad istället för strof.

Versalisering och kursivering

I folkobob skrivs engelska titlar så att varje ord (utom artiklar, konjunktioner och prepositioner med färre än fem bokstäver) börjar med stor bokstav.

Av förklarliga skäl måste folkobob innehålla en del engelska; främst titlar och citat från texter. För att språkväxlingarna inte ska störa för mycket så kursiveras dessa - även citat - varför man kan hitta en del exempel på kursiverad text inom citationstecken. Detta kanske sticker i ögonen på dem som lärt sig regeln att antingen kursiverar man eller så använder man citationstecken. folkobob ber i så fall om ursäkt för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar